15:49 25/08/2014

SCIC muốn thoái hết hơn 43% vốn tại Nhựa Rạng Đông

Hà Anh

SCIC đăng ký bán hết 6.233.682 cổ phiếu, chiếm 43,36% vốn điều lệ Nhựa Rạng Đông, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư

Diễn biến giá cổ phiếu RDP trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu RDP trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (mã RDP-HOSE).

Theo đó, SCIC đăng ký bán hết 6.233.682 cổ phiếu, chiếm 43,36% vốn điều lệ Nhựa Rạng Đông, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ 27/8 đến 25/9/2014. Giá cổ phiếu RDP được giao dịch quanh mốc 13.400 đồng/cổ phiếu, quy mô thoái vốn của SCIC đạt khoảng 83 tỷ đồng.

Hiện, SCIC là cổ đông lớn nhất tại RDP và có ba đại diện giữ những vị trí chủ chốt tại RDP gồm: ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc; ông Nguyễn Đắc Hải - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc và ông Lê Long - Thành viên Hội đồng Quản trị. Mỗi người đại diện sở hữu 2.077.894 cổ phiếu, chiếm 14,45% vốn điều lệ tại Nhựa Rạng Đông.

Được biết, SCIC vừa đăng ký thoái hết 8.693.880 cổ phiếu, chiếm 49,96% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Nông Dược Hai (mã HAI-HOSE) và bán hết 3.900.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HOSE). Thời gian thực hiện giao dịch từ 26/8 đến ngày 24/9/2014 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Việc thoái vốn của SCIC khỏi các doanh nghiệp niêm yết được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.