11:55 06/10/2008

SCIC sắp bán 344 tỷ đồng cổ phần của nhà nước

Hải Bằng

Quý 4/2008, SCIC sẽ bán 344 tỷ đồng cổ phần của nhà nước tại 144 doanh nghiệp, với tổng giá trị theo mệnh giá là 344 tỷ đồng

Theo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), trong quý 4/2008, SCIC sẽ triển khai bán cổ phần của nhà nước ở 144 doanh nghiệp, với tổng giá trị theo mệnh giá là 344 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 9/2008, SCIC đã thoái hết vốn ở 48 doanh nghiệp, thu được hơn 400 tỷ đồng. SCIC đã tiếp nhận quản lý vốn nhà nước tại hơn 800 doanh nghiệp với số vốn điều lệ 7.500 tỷ đồng và tiến hành đánh giá phân loại để có giải pháp quản lý tốt nhất.

Theo đó, có khoảng 10 doanh nghiệp thuộc loại A, số vốn nhà nước tại các doanh nghiệp này đạt hơn 50% tổng số vốn SCIC tiếp nhận quản lý, hơn 100 doanh nghiệp loại B và hơn 700 doanh nghiệp loại C. doanh nghiệp loại C có quy mô nhỏ, kinh doanh không ổn định, hiệu quả chưa cao là nhóm doanh nghiệp mà SCIC dự kiến thoái bớt hoặc bán hết phần vốn nhà nước.

Hiện còn trên 300 doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao vốn nhà nước về SCIC quản lý với tổng vốn tính theo mệnh giá trên 5.000 tỷ đồng.