10:05 03/12/2008

SCIC tham gia dự án điện hạt nhân với EVN

Đức Long

Ngày 2/12, tại Hà Nội, SCIC và EVN đã ký thoả thuận hợp tác toàn diện nhằm thiết lập nền tảng hợp tác giữa hai bên

SCIC và EVN sẽ cùng nghiên cứu, hợp tác trên nguyên tắc hai bên chiếm ít nhất 51% vốn trong các dự án điện - Ảnh: Việt Tuấn.
SCIC và EVN sẽ cùng nghiên cứu, hợp tác trên nguyên tắc hai bên chiếm ít nhất 51% vốn trong các dự án điện - Ảnh: Việt Tuấn.
Ngày 2/12, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký thoả thuận hợp tác toàn diện nhằm thiết lập nền tảng hợp tác giữa hai bên.

Theo đó, hai bên sẽ cùng tham gia nghiên cứu đầu tư, xây dựng và khai thác nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam. SCIC sẽ tìm kiếm và giới thiệu các đối tác chiến lược  có tiềm lực để các bên lựa chọn, mời tham gia cho các dự án.

Ngoài ra, SCIC và EVN sẽ cùng nghiên cứu, hợp tác trên nguyên tắc hai bên chiếm ít nhất 51% vốn trong các dự án điện; góp vốn thành lập các công ty cổ phần để đầu tư, xây dựng và khai thác các nhà máy điện.

Trước mắt, SCIC góp vốn vào một số dự án thuỷ điện, nhiệt điện cần đẩy nhanh tiến độ mà EVN đang triển khai nhưng cần bổ sung vốn để hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

SCIC sẽ tham gia đầu tư vào các dự án thông qua việc góp vốn, mua lại phần vốn góp/cổ phần của EVN tại các dự án/công ty mà EVN đã triển khai xây dựng; các nhà máy điện đã đưa vào khai thác nhằm tạo điều kiện để EVN dùng phần vốn này đầu tư vào các dự án khác.