06:45 25/10/2009

SCIC trao học bổng cho 10 sinh viên kinh tế xuất sắc

P.V

SCIC trao học bổng cho 10 sinh viên xuất sắc chuyên ngành kinh tế - tài chính thuộc các trường đại học tại Hà Nội và Tp.HCM

Ngoài học bổng, SCIC còn tạo điều kiện để những sinh viên này tham gia các hội thảo, khoá đào tạo trong nước và quốc tế, cũng như áp dụng chính sách ưu tiên thực tập, tuyển dụng tại SCIC nếu có nguyện vọng.
Ngoài học bổng, SCIC còn tạo điều kiện để những sinh viên này tham gia các hội thảo, khoá đào tạo trong nước và quốc tế, cũng như áp dụng chính sách ưu tiên thực tập, tuyển dụng tại SCIC nếu có nguyện vọng.
Tuần qua, SCIC tổ chức trao học bổng cho 10 sinh viên xuất sắc chuyên ngành kinh tế - tài chính thuộc các trường đại học tại Hà Nội và Tp.HCM.

Đây là chương trình “Học bổng SCIC – Nâng bước tài năng trẻ” hàng năm do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tổ chức, dành cho sinh viên tại các trường đại học chuyên ngành kinh tế - tài chính trên khắp cả nước với giá trị học bổng 8 triệu đồng 1 suất.

Theo ông Lê Song Lai, Phó tổng giám đốc SCIC, thông qua chương trình học bổng này, SCIC muốn tham gia hỗ trợ và khuyến khích những sinh viên xuất sắc ngành kinh tế - tài chính như một hoạt động “đầu tư” cho nguồn nhân lực của thị trường tài chính Việt Nam trong tương lai.

Ngoài học bổng, SCIC còn tạo điều kiện để những sinh viên này tham gia các hội thảo, khoá đào tạo trong nước và quốc tế, cũng như áp dụng chính sách ưu tiên thực tập, tuyển dụng tại SCIC nếu có nguyện vọng.

“Để đạt học bổng SCIC, các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế – tài chính cần có kết quả học tập từ khá trở lên, có phẩm chất cá nhân, hoài bão và trình độ tiếng Anh tốt, thể hiện được tư duy logic và kỹ năng phân tích và tổng hợp vấn đề - những phẩm chất rất cần thiết đối với một nhà đầu tư tài chính”, ông Lai cho biết.