17:13 19/02/2009

SCJ trả cổ tức 11% bằng tiền mặt

Hà Anh

Ngày 20/4, SCJ sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 11%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.100 đồng

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SCJ kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SCJ kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 10/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ-HASTC).

Theo đó, ngày 20/4/2009, SCJ sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 11%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.100 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại phòng Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn - Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SCJ vào các ngày 9/3, 10/3 và 11/3/2009.

Được biết, ngày 25/4/2009, SCJ tổ chức họp đại hội đồng cổ đôngthường niên năm 2009 tại hội trường Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn - xã Sài Sơn,Quốc Oai, Hà Nội.