08:57 25/04/2008

SCJ trả cổ tức 46% bằng tiền mặt

M.Kiều

Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn sẽ trả cho cổ đông mức cổ tức là 46%/mệnh giá vào ngày 30/5/2008

Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (mã SCJ-HASTC) sẽ chốt danh sách để trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2007 cho các cổ đông.

Theo đó, công ty sẽ trả cho cổ đông mức cổ tức là 46%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 4.600 đồng) vào ngày 30/5/2008.

Như vậy, ngày đăng ký cuối cùng là 9/5/2008, ngày giao dịch không hưởng quyền vào ngày 7/5/2008 (với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3) và ngày 8/5/2008 (với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2).

Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền vào ngày 7-8/5/2008.