08:34 05/10/2011

SCR phát hành 99 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Mai Anh

Trái phiếu được phát hành ngày 6/10, kỳ hạn 18 tháng và đây là trái phiếu không đảm bảo và có thể hoán đổi

Diễn biến giá cổ phiếu SCR trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu SCR trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (mã SCR-HNX) thông báo phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, SCR phát hành 99 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng với tổng giá trị là 99 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành ngày 6/10/2011, kỳ hạn 18 tháng.

Đây là trái phiếu không đảm bảo và có thể hoán đổi. Lãi suất trái phiếu thả nổi và có điều chỉnh hàng tháng.

Được biết, từ ngày 5/9 đến ngày 5/11/2011, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín - Sacomreal (mã SCR-HNX), tổ chức có liên quan đến ông Đặng Hồng Anh - thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HSX) và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của SCR đăng ký bán 8.500.000 cổ phiếu.

Nếu giao dịch thành công số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi giao dịch còn 17.238.010 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2011 hợp nhất đã soát xét, doanh thu thuần của SCR đạt 389,1 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 93,2 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 74,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 19,5 tỷ đồng, EPS đạt 196 đồng.

Năm 2011, công ty này đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 1.240 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng; cổ tức 12-15%.