22:05 07/06/2010

SD2 và SD4 trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

SD2 trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 3% và SD4 trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của SD2 và SD4.

Cụ thể, ngày 16/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (mã SD2-HNX).

Theo đó, ngày 16/7, SD2 sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán công ty - Km10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.

Trong khi đó, ngày 17/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã SD4-HNX).

Theo đó, ngày 30/6, SD4 sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty - số 20, đường Phạm Văn Đồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.