22:07 05/07/2010

SD4 chốt danh sách phát hành thêm cổ phiếu

Hà Anh

SD4 sẽ phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1 với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 16/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần sông Đà 4 (mã SD4-HNX).

Theo đó, SD4 sẽ phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 3:1 với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 2/8 - 25/8/2010. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 2/8 - 30/8/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ đăng ký mua cổ phiếu tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ đăng ký mua cổ phiếu tại Phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần sông Đà 4 - số 20 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.