11:48 30/06/2010

SD9 và HLA trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

HNX và VSD thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của SD9 và HLA

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký (VSD) thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của SD9 và HLA.

Cụ thể, 6/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 8/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HNX).

Theo đó, ngày 30/7, SD9 sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại P204, Công ty Cổ phần Sông Đà 9 - tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Trong khi đó, ngày 13/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2009 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (mã HLA-HOSE).

Theo đó, ngày 2/8, HLA sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Trong đó, trả cổ tức đợt 2/2009 là 3%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2010 là 4%/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại trụ sở chính công ty - KE A2/7 Tân Kiên, Bình Lợi, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp.HCM.