10:23 11/09/2008

SDC ký hợp đồng khảo sát dự án thủy điện

T.Linh

SDC có công văn gửi Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008

Theo thông tin từ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 10/9, Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (mã SDC) đã có công văn về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008.

Theo đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2008 có tổng giá trị sản lượng là 140 tỷ đồng. Công ty cũng vừa ký kết hợp đồng kinh tế số với Tổng công ty Sông Đà về việc khảo sát giai đoạn lập dự án đầu tư - Dự án thuỷ điện Xê Kông 3 tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với giá trị tư vấn khảo sát đạt được là 20,5 tỷ đồng.

Hợp đồng này là hợp đồng kinh tế lớn thứ 2 trong năm 2008 của công ty, đạt 14,6% so với tổng sản lượng kế hoạch năm 2008 Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà đang thực hiện.