10:53 21/06/2010

SDG trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:3

Hà Anh

dự kiến ngày 1/7, SGD sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:3 (10 cổ phiếu cũ được nhận 3 cổ phiếu mới)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo, 24/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền và 28/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (mã SDG-HNX).

Theo đó, dự kiến ngày 1/7, SDG sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:3 (10 cổ phiếu cũ được nhận 3 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ - số 366E, Cách mạng tháng tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.