17:10 29/03/2010

SDH và DC4 được chào bán gần 20 triệu cổ phiếu

Hà Anh

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho SDH và DC4

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (mã SDH-HNX) và Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HNX).

Theo đó, SDH được chào bán 15.775.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó có 15.525.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 250.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên.
 
Được biết, SDH có vốn điều lệ thực góp là 51,75 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tầng trệt, tòa nhà SICO, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Trong khi đó, DC4 được phép chào bán 2.860.004 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó có 427.999 cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu; 1.069.998 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; 107.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ chủ chốt và 1.255.007 cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược.
 
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, SDH và DC4 phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.
 
Được biết, DC4 có vốn điều lệ là 21,399 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 4, đường 6, Khu trung tâm đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.