10:43 26/12/2007

SDJ – cổ phiếu thứ 111 niêm yết tại HASTC

M.Kiều

Ngày 25/12, hơn 1,8 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà 25 đã được đưa vào giao dịch tại sàn Hà Nội

Ngày 25/12, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) đã chính thức đưa 1.838.400 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà 25 vào giao dịch với mã chứng khoán SDJ.

Kết thúc phiên giao dịch, có 15.800 cổ phiếu SDJ được chuyển nhượng với giá bình quân đạt 85.800 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Sông Đà 25 tiền thân là Công ty Xây lắp công nghiệp Thanh Hóa, thành lập từ 12/1971 trực thuộc UBND Tỉnh Thanh Hóa. Năm 2003, Công ty trở thành đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà với tên gọi Công ty Sông Đà 25.

Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần từ tháng 2/2006, với số vốn điều lệ gần 18,4 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 51%, cán bộ công nhân viên nắm giữ 27,3% và cổ đông bên ngoài nắm giữ 21,7%.