17:38 04/11/2009

SDS, TMP trả cổ tức, DHG phát hành cổ phiếu thưởng

N.Anh

Trung tâm Lưu ký thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của SDS, TMP và phát hành cổ phiếu thưởng của DHG

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DHG từ tháng 10/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DHG từ tháng 10/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng của DHG và tạm ứng cổ tức bằng tiền của SDS, TMP.

* Ngày 16/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (mã SDS-HNX).

Theo đó, ngày 25/12/2009, SDS sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.200 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà - 37/464 Âu Cơ - Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SDS vào các ngày 13, 16 và 17/11/2009.

* Ngày 16/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE).

Theo đó, DHG sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 3:1 - cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến giao dịch là ngày 25/12/2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, cổ đông nhận cổ phiếu thưởng thông qua các thành viên lưu ký nơi cổ đông mởi tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông thực hiện thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang - 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán DHG vào các ngày 13, 16 và 17/11/2009.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 12/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE).

Theo đó, ngày 27/11/2009, TMP sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 5%/mệnh giá - 500 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực  hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TMP vào những ngày 11,12 và 13/11/2009.