22:09 21/04/2009

SDT, GTA và SDY trả cổ tức năm 2008 bằng tiền

Hà Anh

SDT, GTA và SDY trả cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 18%; 6% và 15%/mệnh giá

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu GTA kể từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu GTA kể từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 của SDT, GTA  và SDY.

* Ngày 6/5/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT-HASTC)

Theo đó, ngày 28/5/2009, SDT sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 18%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Sông Đà 10 - tầng 5, tòa nhà Sông Đà, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

* Ngày 6/5/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An (GTA-HOSE),

Theo đó, ngày 26/5/2009, GTA sẽ chia cổ tức với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 600 đồng.

Trung tâm Lưu ký  tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SDT và GTA vào các ngày 5, 6 và 7/5/2009.

* Ngày 7/5/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (SDY-HASTC).

Theo đó, ngày 28/5/2009, SDY sẽ thanh toán cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - kế toán Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly - xã Nghĩa Hưng - huyện Chưpah’ - tỉnh Gia Lai.

Trung tâm Lưu ký  tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SDY vào các ngày 6, 7 và 8/5/2009.