15:09 23/04/2008

SDT tạm dừng kế hoạch chuyển sàn

SDT tạm thời dừng chuyển niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn Hà Nội sang niêm yết trên sàn Tp.HCM

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT) vừa thông qua việc tạm dừng chuyển niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn Hà Nội sang niêm yết trên sàn Tp.HCM.

Ngoài ra, để huy động nguồn vốn thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2008 và các năm tiếp theo. Đại hội cổ đông của SDT đã thông qua phương án chào bán thêm 2,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 117 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng.

Theo phương án, SDT sẽ chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện 10:1,965 với giá chào bán là 20.000 đồng/cổ phiếu.

Theo kế hoạch đầu tư năm 2008, SDT sẽ thực hiện các dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư lên tới 323,231 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư Dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công, tài sản cố định 154,531 tỷ đồng; Đầu tư góp vốn thành lập các công ty và các dự án 153,7 tỷ đồng; và đầu tư trụ sở 15 tỷ đồng.

Cũng theo kế hoạch, năm 2008, SDT phấn đấu đạt doanh thu 574,185 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 63,276 tỷ đồng, chia cổ tức 18%.

Được biết năm 2007, SDT đạt doanh thu 469,779 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 55,767 tỷ đồng, chia cổ tức 20%.