08:26 14/10/2011

SDU và VC7 điều chỉnh giảm chỉ tiêu lợi nhuận năm 2011

Minh Hà

Hai doanh nghiệp niêm yết trên HNX thông báo việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu SDU trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu SDU trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (mã SDU-HNX) sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 từ ngày 28/10 đến ngày 28/11/2011. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21/10.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị SDU đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 với tổng giá trị sản xuất kinh doanh từ 303,2 tỷ đồng xuống còn 192,4 tỷ đồng, giảm 110,8 tỷ đồng; Tổng doanh thu từ 277,4 tỷ đồng xuống còn 176,3 tỷ đồng, giảm hơn 101 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế từ 48 tỷ đồng xuống còn gần 8 tỷ đồng.

Nguyên nhân của việc điều chỉnh là do 6 tháng đầu năm 2011, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tương đối thấp là do ảnh hưởng của chính sách kinh tế vĩ mô tác động đến thị trường bất động sản, làm cho một số dự chậm tiến độ không triển khai được công tác kinh doanh dẫn đến giảm doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch đã đề ra.

Được biết, giá trị đầu tư và giá trị sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 chỉ đạt 5% và 7% kế hoạch; doanh thu đạt 19,4 tỷ đồng, bằng 7% kế hoạch năm; lợi nhuận chỉ đạt 288 triệu đồng.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần xây dựng số 7 (mã VC7-HNX) thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2011.

Theo đó, chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất kinh doanh giảm từ 750 tỷ đồng xuống còn 550 tỷ đồng. Doanh thu điều chỉnh giảm từ 550 tỷ đồng xuống còn 400 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế điều chỉnh giảm từ 30,05 tỷ đồng xuống còn 20,05 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức được công ty điều chỉnh ở mức 16% thay vì 15-18% như Đại hội cổ đông đã phê duyệt.

Ngoài ra, kế hoạch đầu tư phát triển cũng được giảm từ 403 tỷ đồng xuống còn 338 tỷ đồng, giảm 65 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2011 trước đó.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2011 đã soát xét, doanh thu của VC7 đạt 106,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 7,07 tỷ đồng. So với kế hoạch kinh doanh năm đã được thông qua thì công ty mới hoàn thành được 19% kế hoạch doanh thu và 23% kế hoạch lợi nhuận năm.