11:36 03/07/2010

SDY chốt danh sách phát hành thêm cổ phiếu

N.Anh

SDY sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:2, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo, 12/7 ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 14/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (mã SDY-HNX).

Theo đó, SDY sẽ phát hành thêm cổ phiếu với tỷ lệ 1:2, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 28/7 - 20/8/2010. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 28/7 - 24/8/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ đăng ký mua tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ đăng ký mua cổ phiếu tại phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly - thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.