23:22 28/07/2008

Sẽ có 10 trung tâm giới thiệu việc làm của Đoàn Thanh niên

Quỳnh Lam

10 trung tâm do Đoàn làm chủ sẽ đảm bảo các chức năng tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm

10 trung tâm này sẽ được thành lập ở các địa phương có nguồn lao động dồi dào, nguồn nhân lực có chất lượng cao và ở những khu vực trọng điểm trong cả nước.
10 trung tâm này sẽ được thành lập ở các địa phương có nguồn lao động dồi dào, nguồn nhân lực có chất lượng cao và ở những khu vực trọng điểm trong cả nước.
Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015.

Đây là đề án do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì. Mục tiêu của đề án là hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn học nghề, tạo việc làm và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo các chính sách hiện hành của Nhà nước.

Đặc biệt, đề án sẽ hỗ trợ đầu tư thành lập 10 trung tâm giới thiệu việc làm và dạy nghề trọng điểm của Đoàn, đưa tỷ lệ thanh niên được tiếp cận thông tin tư vấn, giới thiệu việc làm đạt 50% vào năm 2010 và 75% vào năm 2015.

Ông  Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, nếu như các trung tâm giới thiệu việc làm hiện chỉ dừng lại ở khâu giới thiệu, môi giới việc làm thì nét khác biệt của 10 trung tâm do Đoàn làm chủ sẽ đảm bảo các chức năng tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm.

10 trung tâm này sẽ được thành lập ở các địa phương có nguồn lao động dồi dào, nguồn nhân lực có chất lượng cao và ở những khu vực trọng điểm trong cả nước.

Dự kiến, cuối năm 2009, các trung tâm này sẽ đi vào hoạt động.