01:41 18/07/2008

Sẽ có Ban chỉ đạo thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân

Hồng Lĩnh

Ban chỉ đạo trung ương sẽ do một Phó thủ tướng làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó trưởng ban

Thủ tướng vừa ban hành chỉ thị về việc triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân, theo đó, sẽ thành lập Ban chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện vấn đề này.

Ban chỉ đạo trung ương sẽ do một Phó thủ tướng làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó trưởng ban, có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch và các biện pháp để triển khai thực hiện luật.

Ngoài ra, mỗi tỉnh sẽ có một ban chỉ đạo địa phương, do phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban.

Thủ tướng cho rằng, Luật Thuế thu nhập cá nhân có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, lĩnh vực, vì vậy, cần có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các bộ, cơ quan và chính quyền các cấp ở địa phương.

Cụ thể, Thủ tướng giao trách nhiệm cho Bộ Tài chính trước mắt chỉ đạo cơ quan thuế chậm nhất đến ngày 31/12/2008 phải hoàn thành việc đăng ký thuế cho tất cả các cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế và tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký kinh doanh theo hướng cá nhân kinh doanh có nhiều người cùng tham gia góp vốn kinh doanh...

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc xác định các mức phụ cấp, trợ cấp đối với lao động trong các ngành, nghề...

Bộ Y tế nghiên cứu ban hành danh mục bệnh hiểm nghèo để làm căn cứ giảm thuế thu nhập cá nhân...

Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan bảo vệ pháp luật phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, trốn thuế hoặc không chấp hành pháp luật thuế thu nhập cá nhân…