14:21 17/02/2009

Sẽ có cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng

An An

Website Chính phủ vừa công bố toàn văn dự thảo nghị định về tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước - Ảnh Việt Tuấn.
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước - Ảnh Việt Tuấn.
Website Chính phủ vừa công bố toàn văn dự thảo nghị định về tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng.

Đây là cơ quan cấp tổng cục trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, thực hiện chức năng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giám sát chuyên ngành về ngân hàng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của cơ quan chủ quản.

Cơ quan này còn có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quản lý các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính quy mô nhỏ, hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác; thực hiện phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật.

Cơ quan này gồm các vụ, đơn vị tương đương vụ và một số cục thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc ở địa phương nơi cần thiết.

Về tổ chức, có tổng thanh tra, giám sát ngân hàng và một số phó tổng thanh tra, giám sát ngân hàng.

Theo quy định tại dự thảo, thông qua hoạt động giám sát ngân hàng, trong trường hợp phát hiện các vi phạm quy định an toàn hoạt động ngân hàng và quy định của pháp luật hoặc có dấu hiệu mất an toàn hoạt động, thanh tra, giám sát ngân hàng áp dụng ngay các biện pháp ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đối tượng có dấu hiệu rủi ro gia tăng hoặc ở mức độ cao có khả năng dẫn đến mất an toàn hoạt động ngân hàng hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật hoặc dấu hiệu bất thường khác, thanh tra, giám sát ngân hàng tiến hành xác minh, làm rõ thông qua việc yêu cầu đối tượng báo cáo, cung cấp thông tin, tiếp xúc trực tiếp hoặc tiến hành thanh tra đột xuất.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra các đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng của nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, cơ quan thanh tra, giám sát có thẩm quyền của nước ngoài phải thông báo ngay bằng văn bản cho thanh tra, giám sát ngân hàng về những vi phạm pháp luật, quy định an toàn hoạt động ngân hàng và những rủi ro gây mất an toàn hoạt động ngân hàng của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng.

Dự thảo cũng nêu rõ, cơ quan thanh tra Nhà nước khi thực hiện thanh tra, kiểm tra đối tượng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng hoặc dấu hiệu mất an toàn hoạt động ngân hàng thì có trách nhiệm thông báo, phối hợp kịp thời với thanh tra, giám sát ngân hàng để làm rõ và xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.