23:04 28/01/2009

Sẽ có tập đoàn kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng đã và đang xây dựng đề án thành lập một số tập đoàn kinh tế, trong đó có tập đoàn kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng đang đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và sắp xếp các tổng công ty trực thuộc Bộ gia nhập tập đoàn.
Bộ Xây dựng đang đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và sắp xếp các tổng công ty trực thuộc Bộ gia nhập tập đoàn.
Bộ Xây dựng cho biết, đang xây dựng đề án thành lập hai tập đoàn kinh tế gồm Tập đoàn Công nghiệp xi măng Việt Nam và Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Kinh doanh bất động sản Phương Nam, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào đầu quí 1/2009

Cũng theo bộ này, trong năm 2008, Bộ Xây dựng đã hoàn thành và trình Chính phủ đề án thành lập ba tập đoàn kinh tế là Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Sông Đà, Tập đoàn Công nghiệp nặng Việt Nam, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc hình thành tập đoàn, Bộ Xây dựng đang đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và sắp xếp các tổng công ty trực thuộc Bộ gia nhập tập đoàn, tiếp nhận các doanh nghiệp địa phương tham gia tập đoàn.

Bộ Xây dựng cũng chuẩn bị các điều kiện cần thiết và thủ tục pháp lý để tăng vốn điều lệ các tổng công ty được chọn làm nòng cốt cho tập đoàn.

Hạnh Liên (TBKTSG)