16:18 08/05/2007

Sẽ có thêm các khu kinh tế

Thành Nam

Thủ tướng vừa đồng ý về mặt nguyên tắc theo đề xuất của một số địa phương trong việc thành lập các khu kinh tế

Các khu kinh tế đều được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất.
Các khu kinh tế đều được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất.
Thủ tướng vừa đồng ý về mặt nguyên tắc theo đề xuất của một số địa phương trong việc thành lập các khu kinh tế.

Theo đề nghị của tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Bình, Phú Yên về đề xuất thành lập các khu kinh tế trên địa bàn, Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu Bộ Kế hoạch - Đầu tư và các tỉnh hoàn thiện văn bản và quy hoạch để Thủ tướng quyết định.

Cụ thể, Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc để UBND các tỉnh Quảng Bình, Phú Yên lập quy hoạch các Khu kinh tế Hòn La và Nam Phú Yên, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong khi đó, tỉnh Nghệ An đề xuất thành lập Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch - Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/5/2007 phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp với các cơ quan liên quan về việc thành lập Khu kinh tế Hải Hà (Quảng Ninh) - do các tập đoàn, tổng công ty lớn trong nước mà đứng đầu là Tập đoàn Công nghiệp Tàu Thủy Việt Nam đề xuất - để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.