09:36 15/01/2008

Sẽ không tổ chức phiên đấu giá cổ phần Xi măng Bút Sơn

H.Vũ

Phiên đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn sẽ không được tổ chức do không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia

Ngày 14/1, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) thông báo sẽ không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn vào ngày 18/1/2008 do không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá.

Được biết, theo kế hoạch, ngày 18/1/2008, HASTC sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm kết thúc đăng ký (15h30 ngày 10/1/2008) không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá.

Đối chiếu quy định tại Điều 12 Quy chế bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài của công ty ban hành kèm quyết định số 403/QĐ-TTGDHN ngày 21/12/2007 của Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn không đủ điều kiện để tổ chức.