10:25 07/10/2011

Sẽ kiểm soát cho vay có bảo đảm bằng vàng

Thùy Duyên

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát hoạt động cho vay có đảm bảo bằng vàng

Các tổ chức tín dụng phải chịu trách nhiệm trước Thống đốc nếu cho vay vốn để thực hiện các hoạt động đầu cơ vàng, gây rối loạn thị trường vàng, ngoại hối.
Các tổ chức tín dụng phải chịu trách nhiệm trước Thống đốc nếu cho vay vốn để thực hiện các hoạt động đầu cơ vàng, gây rối loạn thị trường vàng, ngoại hối.
Thời gian vừa qua có hiện tượng một số tổ chức, cá nhân thế chấp, cầm cố vàng tại các tổ chức tín dụng để vay vốn cho các mục đích đầu cơ vàng và sử dụng vốn cho các mục đích phi sản xuất, làm rối loạn thị trường vàng và ngoại hối.

Đây là thông tin từ Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra sáng nay (7/10), trong một chỉ đạo mới nhằm tiếp tục tăng cường kiểm soát thị trường vàng và ngoại hối.

Cụ thể, cơ quan này đã ban hành văn bản số 7816/NHNN-CSTT ngày 6/10/2011, yêu cầu các tổ chức tín dụng phải báo cáo gấp Ngân hàng Nhà nước (Vụ Chính sách tiền tệ) tình hình cho vay thế chấp, cầm cố bằng vàng đối với tổ chức, cá nhân phát sinh từ ngày 1/1/2011 đến ngày 7/10/2011 (doanh số cho vay, dư nợ cho vay, số lượng khách hàng vay, mục đích sử dụng vốn vay, công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay...), gửi về ngày 12/10/2011.

Các tổ chức tín dụng tiếp tục hàng tuần báo cáo Ngân hàng Nhà nước tình hình cho vay thế chấp, cầm cố bằng vàng; thực hiện iểm tra chặt chẽ việc sử dụng vốn vay của khách hàng vay vốn thế chấp, cầm cố bằng vàng theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng và Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 01/3/2011.

Các tổ chức tín dụng phải chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nếu cho tổ chức, cá nhân vay vốn để thực hiện các hoạt động đầu cơ vàng, gây rối loạn thị trường vàng, ngoại hối.

Theo Ngân hàng Nhà nước, những yêu cầu trên là để hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, hiệu quả, góp phần kiểm soát và ổn định thị trường vàng, ngoại hối.

Các cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố phải giám sát chặt chẽ hoạt động cho vay thế chấp, cầm cố bằng vàng của tổ chức tín dụng; kịp thời phát hiện và định kỳ hàng tuần báo cáo Ngân hàng Nhà nước các trường hợp tổ chức tín dụng cho vay đối với tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động đầu cơ vàng, gây rối loạn thị trường vàng, ngoại hối.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng xây dựng kế hoạch và thực hiện thanh tra, xử lý đối với các trường hợp tổ chức tín dụng cho tổ chức, cá nhân vay vốn để thực hiện các hoạt động đầu cơ vàng, gây rối loạn thị trường vàng, ngoại hối.