20:27 28/08/2007

Sẽ làm rõ thông tin liên quan đến cổ phiếu ATIP

Đăng Long

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ có buổi làm việc trực tiếp để làm rõ thông tin liên quan đến cổ phiếu ATIP

Đại diện một số đối tác nước ngoài của ATIP tại cuộc hội thảo gần đây - Ảnh: Đăng Long.
Đại diện một số đối tác nước ngoài của ATIP tại cuộc hội thảo gần đây - Ảnh: Đăng Long.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ có buổi làm việc trực tiếp để làm rõ thông tin liên quan đến cổ phiếu ATIP.

Kế hoạch trên nằm trong chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 707/VPCP – KTTH ngày 8/8/2007 của Văn phòng Chính phủ, yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo thông tin về Công ty Atipetroleum (ATIP) đến công chúng đầu tư.

Theo thông tin từ Ủy ban, ATIP là doanh nghiệp nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Bang Nevada (Mỹ). Ngày 4/7/2001, ATIP được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép số 2153/GPĐC1 hợp tác liên doanh theo hình thức Hợp đồng chia sản phẩm với Tổng công ty Dầu khí Việt Nam để tìm kiếm, thăm dò, thẩm lượng, phát triển và sản xuất dầu khí tại lô 102 và 106 thuộc thềm lục địa Việt Nam. Sau đó, công ty ATIP đã ký hợp đồng bán một phần vốn liên doanh cho Petronas (Malaysia), hiện công ty ATIP chỉ còn nắm giữ 10%.

Ngày 26/1/2007, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ATIP đã ký quyết định số 01/QĐ phát hành nội bộ (phát hành riêng lẻ) cho 93 cán bộ công nhân viên. Sau khi mua cổ phiếu ATIP, những cán bộ, công nhân viên của công ty đã bán lại cho các nhà đầu tư bên ngoài, giao dịch trên thị trường tự do.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, đến ngày 12/3/2007 thì số lượng các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu ATIP là 251 người.

Gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng có đưa một số thông tin liên quan đến cổ phiếu ATIP như cổ phiếu ATIP đã niêm yết chính thức tại sàn chứng khoán NYSE, Euronext; ATIP thưởng 10.000 cổ phiếu ATIP cho đội tuyển bóng đá Việt Nam...

Mặc dù trong Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn chưa đề cập đến đối tượng doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thành lập và hoạt động ở nước ngoài chào bán cổ phiếu ở Việt Nam, song do cổ phiếu của ATIP đã được chuyển nhượng cho trên 250 nhà đầu tư ở Việt Nam.

Để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư Việt Nam, ngăn ngừa những thiệt hại có thể phát sinh, đồng thời tăng cường tính minh bạch trên thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hai lần có công văn yêu cầu ATIP công bố công khai các thông tin về vốn, tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, điều lệ công ty ATIP, tình hình niêm yết và các giao dịch trên sàn chứng khoán NYSE, Euronext.

Tuy nhiên, cho đến ngày 10/8/2007, ATIP vẫn chưa trả lời và công bố các thông tin này, ngoại trừ việc công ty có công văn số 10/CV-TB ngày 10/8/2007 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong đó nêu: công ty đang chuẩn bị các tài liệu liên quan, nhưng do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đang đi công tác nên chưa hoàn thiện đầy đủ; ATIP sẽ cung cấp đầy đủ tài liệu và có những giải trình cụ thể với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ trở về Việt Nam vào trung tuần tháng 8/2007.

Đến ngày 17/8/2007, ATIP đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giải trình về một số thông tin liên quan đến việc niêm yết của công ty ATIP. Để làm rõ thêm về nội dung của các thông tin này trước khi công bố chính thức cho các nhà đầu tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tổ chức buổi làm việc trực tiếp với công ty này trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán cũng đã tổ chức một đoàn thanh tra tới làm việc với ATIP. Công ty này cũng đã tổ chức hội thảo giới thiệu về hoạt động của mình, trong đó có đại diện của một số đối tác nước ngoài.