13:44 06/09/2007

Sẽ lập Đại học Dầu khí

Từ Nguyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang phối hợp thành lập Trường Đại học Dầu khí

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chứng kiến lễ ký hợp tác - Ảnh: T.Nguyên.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chứng kiến lễ ký hợp tác - Ảnh: T.Nguyên.
Ngày 6/9, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác.

Trọng tâm của bản thỏa thuận là nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ, phục vụ đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dầu khí.

Đáng chú ý, với sự hợp tác này, hai bên nhất trí sẽ cùng nhau xúc tiến các hoạt động và thủ tục cần thiết để sớm thành lập Trường Đại học Dầu khí. 

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, viết, in ấn và xuất bản các giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức thực hiện các khóa đào tạo ở các trình độ, các ngành nghề do Tập đoàn Dầu khí đặt hàng.

Đồng thời, Bộ có trách nhiệm cung cấp thông tin, quảng bá về ngành dầu khí trong một số hoạt động của ngành giáo dục đào tạo, giới thiệu sinh viên giỏi trong và ngoài nước để Tập đoàn Dầu khí tuyển chọn vào làm việc tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Đối với việc thành lập Trường Đi học Dầu khí, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ Tập đoàn Dầu khí trong việc chuẩn bị đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý; phát triển quan hệ hợp tác với các trường đại học khác trong và ngoài nước.

Về phía Tập đoàn Dầu khí có trách nhiệm cung cấp các thông tin và đặt hàng về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Hàng năm, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét cấp học bổng cho một số sinh viên trong nước có kết quả học tập xuất sắc.

Đặc biệt, Tập đoàn Dầu khí phải sớm nghiên cứu phương án cho sinh viên vay tiền để phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học. Hỗ trợ và tạo điều kiện cho sinh viên các trường đại học được thực tập và tìm hiểu thực tế tại các doanh nghiệp của Tập đoàn. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, hỗ trợ kinh phí cho một số trường đại học, trung học phổ thông ở các vùng có điều kiện khó khăn.

Phát biểu tại lễ ký, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân khẳng định việc Trường Đại học Dầu khí ra đời sẽ góp phần giải quyết những khó khăn về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dầu khí.