08:38 13/09/2007

Sẽ lập Hiệp hội Nhà đầu tư Việt Nam tại nước ngoài

Thế Anh

Thủ tướng vừa đồng ý giao cho BIDV làm đầu mối thành lập Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào và Campuchia

Thủ tướng vừa đồng ý giao cho BIDV làm đầu mối thành lập Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào và Campuchia.

Trước mắt, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ chủ trì thành lập Hiệp hội các Nhà đầu tư Việt Nam tại Lào. Theo đó, Hiệp hội sẽ tham mưu cho các bộ, ngành, Chính phủ Việt Nam, các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư vào Lào, để xác định mục tiêu, định hướng lĩnh vực đầu tư nhằm cụ thể hóa Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ.

Hiệp hội cũng có trách nhiệm tập hợp đề xuất, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư, thực hiện vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.