11:16 17/09/2008

Sẽ lấy ý kiến doanh nghiệp về việc điều chỉnh lương

Quỳnh Lam

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo nghị định điều chỉnh lương tối thiểu

Lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh trong năm 2009.
Lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh trong năm 2009.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết đang phối hợp với các bộ, ngành để xây dựng dự thảo nghị định điều chỉnh lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo bà Huỳnh Thị Nhân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, dự thảo này sẽ được xây dựng dựa trên những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp và người lao động, sao cho vừa đảm bảo được đời sống của người lao động, nhưng không ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời lạm phát.

Việc tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo nói trên dự kiến sẽ được hoàn tất vào tháng 10/2008, và sẽ được áp dụng vào đầu năm 2009.

Được biết, đến năm 2012, lương tối thiểu ở hai khu vực doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn nước ngoài được hợp nhất là một.