10:02 24/11/2008

“Sẽ loại ngay doanh nghiệp nào lập lờ trong báo cáo tài chính”

Hồng Kỳ

Phó tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nói về cuộc bình chọn báo cáo thường niên năm 2008

"Các nhà đầu tư không nên dựa vào yếu tố “đoạt giải” để quyết định đầu tư".
"Các nhà đầu tư không nên dựa vào yếu tố “đoạt giải” để quyết định đầu tư".
Đó là khẳng định của ông Lê Nhị Năng, Phó tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), Trưởng ban Tổ chức bình chọn báo cáo thường niên 2008.

Cuộc bình chọn báo cáo thường niên năm 2008 có điểm gì mới và khác biệt so với năm ngoái, thưa ông?

Điểm khác biệt của cuộc bình chọn năm nay là được khởi động sớm hơn, giúp các doanh nghiệp có nhiều thời gian để chuẩn bị tốt hơn. Mặt khác, đối tượng bình chọn được mở rộng hơn cho cả doanh nghiệp tại hai sàn HOSE và HASTC, và giải thưởng nhiều hơn, thêm 3 giải khuyến khích.

Ban tổ chức dựa vào các tiêu chí nào để chấm giải, và để chọn được báo cáo tốt nhất trong các báo cáo dự thi?

Tiêu chí của cuộc thi chủ yếu được xây dựng và chấm chủ yếu về mặt nội dung theo chuẩn mực của Bộ Tài chính quy định nên các anh chị có thể thấy, chúng tôi tập trung dành phần lớn điểm là 85 điểm về mặt nội dung và 15 điểm về mặt hình thức.

Bên cạnh việc bám sát những chuẩn mực của Bộ Tài chính Việt Nam, chúng tôi cũng hết sức khuyến khích các doanh nghiệp ngày càng nâng cao việc công bố thêm thông tin cho các nhà đầu tư thông qua việc phân tích và nhận định các yếu tố quan trọng khác theo chuẩn mực của một báo cáo thường niên quốc tế.

Do vậy, chúng tôi cũng sẽ dành một phần trong cơ cấu thang điểm để khuyến khích và phát triển những nội dung này.

Chuẩn mực về mặt nội dung là quan trọng, sáng tạo trong bố cục để chuyển tải hiệu quả các thông điệp về phân tích, đánh giá cũng như tạo ấn tượng trong thiết kế để thu hút người đọc từ trang đầu đến trang cuối cũng là một công tác chuẩn bị khá quan trọng trong việc xây dựng báo cáo thường niên.

Nó thể hiện sự tôn trọng và hiểu biết của doanh nghiệp trong công tác quan hệ và tiếp cận nhà đầu tư (Investor Relations). 15 điểm dành cho phần đánh giá về tổng thể, hình thức và một giải khuyến khích cho báo cáo có thiết kế ấn tượng xuất phát từ quan điểm đó.

Việc công bố các công ty đoạt giải đồng nghĩa với việc Ban tổ chức cho rằng đây là những công ty có báo cáo tài chính minh bạch. Vậy các nhà đầu tư có nên mua cổ phiếu của những công ty được bình chọn không?

Mục tiêu của giải là bình chọn các công ty có sự thể hiện báo cáo thường niên chuyên nghiệp minh bạch, chuẩn mực và cung cấp đầy đủ thông tin nhất cho các nhà đầu tư. Tiêu chí chấm giải không dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các chỉ tiêu tài chính hoặc vị thế vai trò của doanh nghiệp đó trong ngành.

Thí dụ như một doanh nghiệp cho dù làm ăn hiệu quả, kết quả hoạt động kinh doanh tốt, tạo ra nhiều lợi nhuận, nhưng không có sự chuẩn bị đầu tư thật tốt cho báo cáo thường niên thì sẽ không có nhiều cơ hội được bình chọn.

Ngược lại, một doanh nghiệp tuy nhỏ, kết quả hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả cao, nhưng có sự chuẩn bị tốt báo cáo thường niên, tuân thủ các chuẩn mực về báo cáo, chủ động phân tích kỹ lưỡng các rủi ro, chủ động chia sẻ thêm thông tin trong công tác quản trị doanh nghiệp, minh bạch trong báo cáo và cung cấp thông tin một cách rõ ràng cho các nhà đầu tư, thì doanh nghiệp này sẽ có cơ nhiều hội để đoạt giải trong cuộc bình chọn.

Như vậy các nhà đầu tư không nên dựa vào yếu tố “đoạt giải” để quyết định đầu tư.

Ngoài nội dung và hình thức, độ chính xác trong các báo cáo tài chính cũng được các nhà đầu tư hết sức quan tâm. Ban tổ chức có cách nào để xác định được độ chính xác này không?

Định hướng cho giải thưởng năm nay là tập trung vào phần nội dung, đặc biệt về minh bạch thông tin tài chính về dòng tiền, về dự phòng giảm giá hàng tồn kho, đầu tư tài chính, dự phòng rủi ro khác.

Để xác định độ chính xác về thông tin trong các báo cáo tài chính, chúng tôi sẽ căn cứ vào ba yếu tố. Thứ nhất, dựa trên sự kiểm toán kiểm tra và xác nhận của các công ty kiểm toán; thứ hai, nghĩa vụ của các công ty niêm yết là phải cam kết tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về những thông tin do công ty công bố.

Trong hồ sơ niêm yết nộp cho HOSE cũng như trong báo cáo thường niên, các công ty đều đã phải ký xác nhận về điều lệ này khi nộp; thứ ba, dựa vào hồ sơ HOSE đang nắm giữ về các công ty niêm yết, với tư cách là Trưởng ban Giám khảo, HOSE sẽ kiểm tra số liệu cụ thể để xem liệu có những mâu thuẫn trong thông tin của Báo cáo thường niên đưa ra và những thông tin các công ty đã nộp cho HOSE hay không.

Vậy trường hợp của Bông Bạch Tuyết (BBT), tuy đang thua lỗ nhưng nếu báo cáo thường niên của họ đáp ứng yêu cầu của cuộc thi về hình thức, nội dung cũng như chất lượng thông tin thì liệu BBT có khả năng đạt giải hay không?

Những doanh nghiệp trong suốt quá trình niêm yết đã bị HOSE nhắc nhở, cảnh cáo trong việc công bố thông tin chậm, sai lệch hoặc cố tình dấu diếm thông tin sẽ được chúng tôi lưu ý. Riêng những trường hợp đã đưa vào dạng kiểm soát, tạm ngừng giao dịch như BBT thì sẽ bị loại ngay từ đầu.

Vậy Ban tổ chức có định hướng gì để doanh nghiệp chủ động và chuẩn bị tốt hơn?
 
Bên cạnh tiêu chí chung, năm nay Ban giám khảo sẽ soi kỹ hơn về tài chính như dòng tiền, về dự phòng giảm giá hàng tồn kho, đầu tư tài chính, dự phòng rủi ro khác... Doanh nghiệp nào có ý định lập lờ trong trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho sẽ bị loại.