09:49 27/04/2012

Sẽ quản lý chặt các doanh nghiệp game ngoại?

Thủy Diệu

Doanh nghiệp game nước ngoài phải ký hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với các doanh nghiệp Việt Nam

Doanh nghiệp game phải khuyến cáo một cách rõ ràng người chơi về những tác động ngoài mong muốn đối với thể chất và tinh thần của người chơi có thể xảy ra khi chơi…
Doanh nghiệp game phải khuyến cáo một cách rõ ràng người chơi về những tác động ngoài mong muốn đối với thể chất và tinh thần của người chơi có thể xảy ra khi chơi…
Các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài chỉ được phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng cho người sử dụng tại Việt Nam dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với các doanh nghiệp Việt Nam đã được cấp phép.

Đó là một trong những nội dung của dự thảo Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và nội dung thông tin trên mạng đang được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố lấy ý kiến.

Cụ thể, theo dự thảo, tỷ lệ phần vốn góp của bên nước ngoài tối đa là 49% vốn điều lệ của liên doanh.

Dự thảo quy định, doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng phải có giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng có thời hạn tối đa không quá 10 năm.

Ngoài ra, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng chỉ được cung cấp dịch vụ trò chơi theo đúng nội dung kịch bản được cấp phép hoặc đăng ký.

Đồng thời, doanh nghiệp phải lập website cung cấp đầy đủ thông tin như phân loại nội dung phù hợp theo độ tuổi người chơi và luật lệ của từng trò chơi; các quy định quản lý thông tin, hoạt động của trò chơi; khuyến cáo rõ ràng về những tác động ngoài mong muốn đối với thể chất và tinh thần của người chơi…

Một nội dung đáng chú ý nữa của dự thảo trên là địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải cách cổng trường học từ 200m trở lên và chỉ được hoạt động từ 8h – 22h giờ hàng ngày.