16:57 08/04/2011

Sẽ rút giấy phép các đại lý vi phạm quy đổi ngoại tệ

Nhật Nam

Ngày 8/4, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số yêu cầu các đầu mối tăng cường kiểm tra, rà soát các đại lý đổi ngoại tệ

Các đại lý đổi ngoại tệ vi phạm sẽ bị rút giấy chứng nhận và không được cấp lại.
Các đại lý đổi ngoại tệ vi phạm sẽ bị rút giấy chứng nhận và không được cấp lại.
Ngày 8/4, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 2766/NHNN-QLNH yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các đại lý đổi ngoại tệ.

Đây là văn bản nhằm tiếp tục triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời tăng cường chấn chỉnh hoạt động thu đổi ngoại tệ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ở văn bản trên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố rà soát và kiểm tra hoạt động của các đại lý đổi ngoại tệ trên địa bàn, đặc biệt các đại lý là tổ chức kinh doanh vàng nếu không có địa điểm đặt bàn đổi ngoại tệ theo đúng quy định tại Điều 3 Quy chế đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì tiến hành thu hồi ngay giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ đã cấp.

Khi phát hiện đại lý đổi ngoại tệ có vi phạm các quy định về hoạt động đổi ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thu hồi ngay giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ đã cấp và thông báo cho tổ chức tín dụng ủy nhiệm để hủy bỏ hợp đồng đại lý đã ký với tổ chức làm đại lý đổi ngoại tệ.

Các đại lý đổi ngoại tệ bị xử lý trong trường hợp trên sẽ không được cấp lại giấy chứng nhận.