16:25 02/07/2007

Sẽ thành lập tập đoàn sản xuất cá ngừ

Sản phẩm cá ngừ đại dương của Việt Nam đã xuất khẩu được sang 60 quốc gia với giá trị xuất khẩu cao

Bảo quản cá ngừ trên tàu đánh bắt.
Bảo quản cá ngừ trên tàu đánh bắt.
Sản phẩm cá ngừ đại dương của Việt Nam đã xuất khẩu được sang 60 quốc gia với giá trị xuất khẩu cao.

Tuy nhiên do chất lượng đạt thấp, nên mỗi năm chỉ có từ 30% đến 50% sản lượng cá ngừ đại dương do ngư dân đánh bắt đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu. Đây là một trong những lý do mà Bộ Thủy sản sẽ tổ chức hội nghị bàn biện pháp đẩy nhanh phát triển ngành sản xuất cá ngừ ở Việt Nam từ ngày 5 đến 6/7/2007.

Hội nghị sẽ đề xuất một số cơ chế chính sách phù hợp để hình thành các tổ chức, tập đoàn sản xuất, thương mại cá ngừ ngang bằng các nước trong khu vực và thế giới, khai thác hiệu quả, bền vững nguồn lợi cá ngừ và tiềm năng nghề cá ở nước ta. Hiện cá ngừ của Việt Nam được ưa chuộng nhất ở Mỹ, Nhật và Úc.

Theo Bộ Thủy sản, trữ lượng cá ngừ đại dương ở vùng biển Việt Nam đạt xấp xỉ 45.000 tấn và khả năng khai thác khoảng 17.000 tấn/năm.