17:30 04/05/2012

Sẽ tự động hóa việc công bố thông tin trên HNX

N.H

HNX cho biết chuẩn bị triển khai hệ thống quản lý thông tin dành cho doanh nghiệp thành viên, tiến tới tự động hóa công bố thông tin.

HNX sẽ tiến tới xóa bỏ thủ tục công bố thông tin bằng văn bản của các doanh nghiệp thành viên.
HNX sẽ tiến tới xóa bỏ thủ tục công bố thông tin bằng văn bản của các doanh nghiệp thành viên.
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết chuẩn bị triển khai hệ thống quản lý thông tin dành cho doanh nghiệp thành viên, tiến tới tự động hóa công bố thông tin.

Đây là bước đi nhằm tăng cường chất lượng công bố  thông tin, rút ngắn thời gian công bố thông tin từ doanh nghiệp niêm yết, hướng tới tự động hóa hoàn toàn trong hoạt động công bố thông tin. HNX đã xây dựng và triển khai áp dụng Hệ thống Quản lý Thông tin công ty (CIMS) dành cho doanh nghiệp thành viên. Thông qua CIMS, các công ty niêm yết được chủ động báo cáo và công bố thông tin tới Sở.

Mỗi doanh nghiệp được cấp tài khoản truy cập hệ thống và tự động cập nhật thông tin công bố gửi tới HNX. Các mẫu biểu công bố thông tin được thiết kế theo quy định, với tính năng kiểm tra số liệu kèm theo giúp giảm thiểu các trường hợp thông tin công bố không đúng mẫu hoặc sai sót số liệu.

Đến nay, đã có 355/397 công ty niêm yết tại HNX được đào tạo sử dụng CIMS, trong đó 260 công ty đã đăng ký và sử dụng CIMS. Thực tế triển khai cho thấy những công ty đã sử dụng CIMS thực hiện công bố thông tin qua hệ thống tương đối ổn định, tuân thủ tốt về nội dung và thời hạn, các số liệu trong thông tin công bố không có sai sót.

Trong thời gian tới, HNX tiếp tục chuẩn bị cho những bước phát triển tiếp theo của CIMS đó là triển khai công bố thông tin hoàn toàn qua CIMS thay thế cho hình thức công bố bằng văn bản đối với các trường hợp công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ, 72 giờ…, đồng thời hướng tới tự động hóa hoàn toàn hoạt động công bố thông tin thông qua việc kết nối trực tiếp với các phương tiện công bố thông tin trên Sở.

Hệ thống CIMS chính thức được khai trương vào 8/5 tới đây. Việc phát triển một hệ thống công bố thông tin toàn thị trường đồng bộ, toàn diện tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động thực hiện công bố thông tin nhanh chóng, đảm bảo chất lượng là bước tiến quan trọng trong hoạt động quản lý công bố thông tin tại HNX.