11:22 12/06/2007

Sẽ xin ý kiến nhân dân qua website Chính phủ

P.V

Cơ quan, tổ chức và cá nhân có thể đóng góp ý kiến đối với các dự thảo bằng việc gửi thư điện tử đến Website Chính phủ

Giao diện trang chủ của Website Chính phủ.
Giao diện trang chủ của Website Chính phủ.
Theo tin tWebsite Chính phủ, ngày 11/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công văn chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản qui phạm pháp luật của Chính phủ... phải phối hợp với Văn phòng Chính phủ đưa các dự thảo văn bản không thuộc bí mật nhà nước lên Website Chính phủ.

Thông qua Website Chính phủ, các dự thảo văn bản này phải được xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thời gian ít nhất 60 ngày trước khi gửi dự thảo đến cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

Cơ quan, tổ chức và cá nhân có thể đóng góp ý kiến đối với các dự thảo bằng việc gửi thư điện tử đến Website Chính phủ hoặc bằng văn bản đến Văn phòng Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo. Thủ tướng cũng chỉ đạo trong hồ sơ dự thảo văn bản gửi đến cơ quan thẩm định và trình Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo phải báo cáo, giải trình đầy đủ, trung thực việc xin ý kiến và tiếp thu ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với các dự thảo này trên Website Chính phủ.

Các văn bản qui phạm trong phạm vi xin ý kiến gồm nghị quyết, nghị quyết liên tịch của Chính phủ với cơ quan khác của Nhà nước hoặc với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, nghị định...

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, việc lấy ý kiến nhân dân các dự thảo văn bản trên Website Chính phủ cũng là để thực hiện đúng cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).