16:17 07/07/2010

Sẽ xử lý lãnh đạo ngân hàng vi phạm đồng thuận về lãi suất

Thùy Duyên

Sẽ áp dụng ngay các biện pháp và theo thẩm quyền để xử lý các tổng giám đốc ngân hàng vi phạm nội dung đồng thuận về lãi suất

Hiện nhiều ngân hàng đã thực hiện giảm lãi suất huy động VND, nhưng một số thành viên lớn vẫn chưa có điều chỉnh cụ thể.
Hiện nhiều ngân hàng đã thực hiện giảm lãi suất huy động VND, nhưng một số thành viên lớn vẫn chưa có điều chỉnh cụ thể.
Ngày 6/7/2010, Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 5065/NHNN-CSTT yêu cầu các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện đúng nội dung đồng thuận giảm lãi suất huy động vốn bằng VND.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổng giám đốc các ngân hàng thương mại thực hiện đúng nội dung đồng thuận giữa các thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) về giảm lãi suất huy động vốn bằng VND.

Công văn trên cũng nêu rằng giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện giảm lãi suất huy động bằng VND của các ngân hàng thương mại (chi nhánh) trên địa bàn theo đúng nội dung đồng thuận giữa các thành viên của VNBA.

Đáng chú ý là Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đầu mối trực thuộc trên áp dụng ngay các biện pháp cần thiết và theo thẩm quyền để xử lý đối với các tổng giám đốc ngân hàng thương mại, giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại vi phạm nội dung đồng thuận về lãi suất, đồng thời báo cáo kịp thời kết quả xử lý về Thống đốc.

Cùng với thông tin trên, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết ngày 2/7 vừa qua, VNBA đã có văn bản số 94/HHNH gửi Ngân hàng Nhà nước về việc các ngân hàng thương mại đã đồng thuận tiếp tục giảm lãi suất huy động và cho vay bằng VND.

Theo đó, các ngân hàng thương mại sẽ căn cứ vào khả năng của mình, điều kiện của từng khách hàng vay để từng bước điều chỉnh giảm dần lãi suất phù hợp với cân đối vốn của ngân hàng. Riêng với 3 đối tượng khách hàng là thuộc lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa, mức lãi suất cho vay sẽ ưu tiên thấp hơn các đối tượng khác để dần tiến tới mục tiêu mà Chính phủ chỉ đạo, lãi suất cho vay đối với 3 đối tượng trên sẽ là 12% /năm vào những tháng cuối năm.

Từ đầu tháng này, một số ngân hàng thương mại lớn cũng đã lần lượt công bố chính sách hạ lãi suất cho vay theo định hướng trên. Và theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, với đối tượng cho vay là các doanh nghiệp xuất khẩu đã có ngân hàng hạ xuống 12%/năm, thậm chí đã có trường hợp áp dụng mức lãi suất cho vay thấp hơn 12%/năm.

Về lãi suất tiền gửi, các ngân hàng thương mại cũng đã thống nhất từ 5/7/2010 điều chỉnh giảm lãi suất huy động xuống khoảng 11%/năm và không cộng thêm bất kỳ các hình thức thưởng trực tiếp bằng tiền, lãi suất.

Cụ thể, các ngân hàng thương mại dự kiến trong tháng 8/2010, mức lãi suất huy động VND sẽ giảm xuống còn 10,5%/năm; phấn đấu trong tháng 9/2010, mức lãi suất huy động điều chỉnh xuống còn 10%/năm.

Từ đầu tuần đến nay, nhiều ngân hàng thương mại, khá bất ngờ là các thành viên có quy mô nhỏ, đã đồng loạt hạ lãi suất huy động VND về từ 11% - 11,2%/năm; cá biệt có một số trường hợp giảm xuống dưới 11%/năm. Tuy nhiên, một số thành viên lớn, kể cả trong khối quốc doanh hiện vẫn chưa có công bố điều chỉnh như thỏa thuận nói trên.