15:32 22/09/2010

SeABank cho thấu chi tài khoản 3 lần thu nhập

Trần Hưng

SeABank triển khai sản phẩm cho phép khách hàng cá nhân rút tiền vượt quá số dư trên tài khoản bằng 3 lần thu nhập hàng tháng

Việc cấp hạn mức thấu chi được thực hiện sau 2 ngày làm việc và không cần tài sản bảo đảm khách hàng sẽ được thấu chi tài khoản liên tục trong 6 tháng.
Việc cấp hạn mức thấu chi được thực hiện sau 2 ngày làm việc và không cần tài sản bảo đảm khách hàng sẽ được thấu chi tài khoản liên tục trong 6 tháng.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank) vừa triển khai sản phẩm “Thấu chi tài khoản cá nhân - SeAFast” cho phép khách hàng cá nhân rút tiền vượt quá số dư trên tài khoản bằng 3 lần thu nhập hàng tháng.

Đây là sản phẩm thấu chi dành cho các khách hàng cá nhân, nhưng hạn mức nói trên đi cùng với điều kiện tối đa không vượt quá 50 triệu đồng.

Theo SeABank, việc triển khai sản phẩm trên nhằm tạo thêm một tiện ích mới, đáp ứng nhu cầu cần chi tiêu nhanh chóng của các khách hàng trả lương qua tài khoản tại ngân hàng này.

Bên cạnh việc cấp hạn mức thấu chi vượt quá số dư trên tài khoản, thủ tục đăng ký sử dụng sản phẩm này theo giới thiệu khá nhanh gọn; việc cấp hạn mức thấu chi được thực hiện sau 2 ngày làm việc và không cần tài sản bảo đảm khách hàng sẽ được thấu chi tài khoản liên tục trong 6 tháng và sẽ được tái cấp hạn mức nếu đáp ứng các điều kiện của sản phẩm.

Khách hàng có thể  rút tiền qua ATM, tại quầy giao dịch của SeABank và chuyển khoản qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến - SeANet. Hệ thống SeABank sẽ tự động cập nhật biến động số dư tài khoản và thông báo trả nợ qua các phương tiện khác nhau (email banking , SMS banking…).