16:51 04/12/2008

SeaBank lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản

N.Anh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho SeaBank được thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản

Ngày 3/12/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeaBank) được thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản.

Theo đó, Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản SeaBank có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trụ sở đặt tại 16 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

SeaBank có trách nhiệm thực hiện việc thành lập, tổ chức quản lý hoạt động của công ty quản lý nợ và khai thác tài sản theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của SeaBank. Đồng thời, SeaBank phải yêu cầu công ty này đăng ký kinh doanh và đăng báo theo quy định hiện hành của pháp luật.