09:02 25/09/2007

SeABank phát hành cổ phiếu ưu đãi

M.Đức

Đến 30/9 tới, SeABank sẽ đạt 2.000 tỷ đồng, sau kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu chuyển đối

Đến 30/9 tới, SeABank sẽ đạt 2.000 tỷ đồng, sau kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu chuyển đối.

Trong quý 3/2007, Hội đồng Quản trị SeABank đã ban hành quyết định quyền mua khen thưởng cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi cho cán bộ nhân viên ngân hàng.

Trong đó, tổng quyền mua khen thưởng cổ phiếu gần 4,8 tỷ đồng (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) và tổng quyền mua trái phiếu hơn 5 tỷ đồng (mệnh giá 10.000.000 đồng/trái phiếu).

Theo SeABank, việc phát hành cổ phiếu nội bộ nhằm mục đích động viên, khuyến khích cán bộ nhân viên tích cực làm việc, gắn bó lâu dài và cùng xây dựng ngân hàng phát triển bền vững.

Ngoài ra, với kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi trong quý 3 và quý 4/2007 (sẽ chuyển đổi thành cổ phiếu lần lượt sau 1 năm và 2 năm) cùng các đợt phát hành cổ phiếu khác, SeABank hy vọng sẽ trở một trong ba ngân hàng cổ phần có vốn điều lệ cao nhất trên thị trường.