09:10 30/01/2008

SeABank tăng trưởng mạnh

Hải Bằng

Năm 2007, lợi nhuận trước thuế của SeABank tăng 300% so năm 2006, đạt gần 410 tỷ đồng

Năm 2007, lợi nhuận trước thuế của SeABank tăng 300% so năm 2006, đạt gần 410 tỷ đồng.

Tổng tài sản của ngân hàng tăng 258%, đạt 26.300 tỷ đồng, tổng huy động đạt gần 20.249 tỷ đồng tăng 243%, tổng dư nợ hơn 11.041 tỷ đồng, tăng 329% so năm 2006, tỷ lệ cho vay chứng khoán của SeABank thấp hơn so với mức quy định 3% tổng dư nợ của Ngân hàng Nhà nước.

Hiện tại SeABank đã có gần 50 điểm giao dịch trên cả nước.

Cuối năm 2007, SeAbank đã chính thức tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng và phát hành thành công 2000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Theo kế hoạch, năm 2008 SeABank sẽ sẽ mở thêm 35 chi nhánh, điểm giao dịch và nâng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 40.000 tỷ, tổng dư nợ 27.000 tỷ, huy động vốn đạt 29.500 tỷ, tỷ lệ nợ quá hạn khống chế ở mức dưới 0,5% và dự kiến lợi nhuận đạt 804 tỷ đồng.