15:38 25/10/2011

SeABank triển khai sản phẩm tiết kiệm online

Minh Hưng

Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) vừa triển khai sản phẩm huy động tiết kiệm thông qua internet, tiết kiệm online

Khách hàng có thể mở tài khoản tiết kiệm, trong đó tiền được chuyển trực tiếp từ tài khoản tiền gửi thanh toán sang tài khoản tiết kiệm thông qua internet.
Khách hàng có thể mở tài khoản tiết kiệm, trong đó tiền được chuyển trực tiếp từ tài khoản tiền gửi thanh toán sang tài khoản tiết kiệm thông qua internet.
Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) vừa triển khai sản phẩm huy động tiết kiệm thông qua internet: tiết kiệm online - SeASave Online.

Sản phẩm này áp dụng cho tất cả các khách hàng cá nhân có tiền gửi thanh toán và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử SeANet của SeABank.

Với SeASave Online, khách hàng có thể mở tài khoản tiết kiệm, trong đó tiền được chuyển trực tiếp từ tài khoản tiền gửi thanh toán sang tài khoản tiết kiệm thông qua internet.

Ngoài ra, khách hàng có thể truy vấn thông tin về các tài khoản tiết kiệm online, các khoản tiết kiệm mở tại quầy; tất toán trước hạn, đúng hạn các tài khoản tiết kiệm thông qua dịch vụ này.

SeASave Online cho phép khách hàng lựa chọn cách chuyển tiếp kỳ hạn phù hợp nhất thông qua hai hình thức là lãi nhập gốc hoặc lãi chuyển vào tài khoản thanh toán. Lãi suất tuân theo mức lãi suất quy định của từng sản phẩm tại từng thời kỳ.