01:51 09/09/2011

SeASecurities phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu

Lan Anh

Công ty Chứng khoán Đông Nam Á (SeASecurities) vừa phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ

Đợt phát hành này nhằm cơ cấu và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, tăng cường tiềm lực tài chính của SeASecurities.
Đợt phát hành này nhằm cơ cấu và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, tăng cường tiềm lực tài chính của SeASecurities.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á (SeASecurities) vừa thông báo phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ.

Đây là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của SeASecurities trong năm 2011.

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu lần này là nhằm cơ cấu và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, tăng cường tiềm lực tài chính, thực hiện các kế hoạch và hoạt động đầu tư của SeASecurities.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Tổng giám đốc SeASecurities, cho biết Công ty cần có tiềm lực tài chính vững mạnh để tiếp tục tập trung phát triển công nghệ, xây dựng các sản phẩm – dịch vụ mới và triển khai các dịch vụ tài chính hỗ trợ khách hàng theo quy định,  trong mục tiêu trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu về dịch vụ tư vấn tài chính và thị phần môi giới chứng khoán tại Việt Nam.