22:45 11/10/2012

SEC và TNA báo lãi trong 9 tháng

Hà Anh

SEC và TNA vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2012

Diễn biến giá cổ phiếu SEC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<b><br>
</b>
Diễn biến giá cổ phiếu SEC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<b><br> </b>
Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai (mã SEC-HOSE) và Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2012.

Theo đó, trong quý 3, doanh thu thuần của SEC đạt 114,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm 45% so với cùng kỳ năm 2011, còn 11,6 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của SEC đạt 565 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 60 tỷ đồng, giảm 34,32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2012, SEC đặt kế hoạch lãi 83,46 tỷ đồng. Như vậy, công ty hoàn thành gần 72% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bên cạnh đó, TNA cho biết, sau 9 tháng, doanh thu thực hiện của công ty đạt 924,24 tỷ đồng, đạt 92,2% kế hoạch năm. Lợi nhuận thực hiện đạt 39,5 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch năm.

TNA đặt chỉ tiêu kinh doanh quý 4/2012 với doanh thu đạt 180 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 11 tỷ đồng.