10:53 09/07/2019

Sếp Tổng công ty Đường sắt nhận thu nhập nửa tỷ năm 2018

KIỀU LINH

Cả năm 2018, sếp Tổng công ty đường sắt Việt Nam nhận về 528,48 triệu đồng

Cả năm 2018, sếp Tổng công ty đường sắt Việt Nam nhận về 528,48 triệu đồng.
Cả năm 2018, sếp Tổng công ty đường sắt Việt Nam nhận về 528,48 triệu đồng.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018. Năm qua, tổng công ty có 11 vị trí quản lý doanh nghiệp. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng của một quản lý là 44,04 triệu đồng.

Như vậy, cả năm, sếp Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhận về 528,48 triệu đồng. Mức thu nhập này tương đương so với năm 2017, trung bình mỗi quản lý tổng công ty nhận khoảng 44 triệu đồng một tháng.

Tổng công ty đường sắt hiện đang có 7.368 lao động, giảm 256 lao động so với năm 2017. Năm qua, tổng công ty chi 705 tỷ đồng trả tiền lương cho cán bộ nhân viên. Trung bình, thu nhập người lao động đạt 10,2 triệu đồng một tháng, tăng 26% so với năm 2017. 

Nhận xét về quỹ tiền lương, tiền thưởng, Tổng công ty cho biết, hiện, lao động của tổng công ty chủ yếu làm việc theo chế độ ban kíp, phải tuân thủ theo Thông tư số 21 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 5/6/2015 quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi với người lao động làm việc có tính chất đặc biệt trong vận tải đường sắt. 

Song, tiền lương bình quân của người lao động vẫn còn thấp so với mặt bằng chung khiến đơn vị khó khăn trong việc giữ người lao động có tay nghề, thu hút lao động bổ sung mới có chất lượng cao.

"Với đơn vị đặc thù như ngành đường sắt nên tăng trưởng tiền lương cho người lao động bị hạn chế khi thực hiện xây dựng quỹ lương người lao động theo Thông tư 26 ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ", Tổng công ty đường sắt kiến nghị.

Năm 2019, Tổng công ty Đường sắt đặt mục tiêu doanh thu 8.826 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 188 tỷ đồng.