16:06 02/07/2019

Sếp Tổng công ty quản lý bay thu nhập một tỷ đồng năm 2018

KIỀU LINH

Tính bình quân, mỗi người quản lý chuyên trách của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam nhận về gần 1 tỷ đồng trong năm 2018.

"Sếp" Tổng công ty quản lý bay thu nhập một tỷ đồng năm 2018.
"Sếp" Tổng công ty quản lý bay thu nhập một tỷ đồng năm 2018.

Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 vừa được Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) công bố hé lộ nhiều thông tin về mức lương của nhóm nhân sự chủ chốt. 

Theo đó, thu nhập trung bình của 10 quản lý chuyên trách của VAMT trong năm 2018 bao gồm tiền lương, tiền thưởng an toàn hàng không đạt 82,874 triệu đồng/người/tháng, vượt xa so với kế hoạch đề ra là 69,680 triệu đồng/người/tháng. Tính bình quân, mỗi người quản lý chuyên trách nhận về gần 1 tỷ đồng trong năm 2018.

Trong năm qua, Quản lý bay Việt Nam cũng sử dụng bình quân 3.344 lao động. Tính cả tiền lương, tiền thưởng quỹ an toàn hàng không, tiền thưởng doanh nghiệp xếp loại A, mỗi nhân viên hàng không nhận về trung bình 32,6 triệu đồng một tháng, tương đương với gần 400 triệu đồng một năm.

Báo cáo trên cũng thể hiện kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến của công ty trong năm 2018. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 3.860 tỷ đồng và 1.439 tỷ đồng, tăng lần lượt 15,5% và 50,3% so với năm trước. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 34,43%. Tổng tài sản của VAMT đến ngày 31/12/2018 là 4.447 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 3.392 tỷ đồng.

Tổng số lần chuyến điều hành bay của công ty đạt 848.647 lần, trong đó có 438.000 lần chuyến bay đi đến và 410.000 chuyến bay quá cảnh.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước đặc thù, được nhà nước giao kế hoạch độc quyền cung cấp các dịch vụ đảm bảo hoạt động bay. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh của tổng công ty tập trung dịch dụ thông tin, dẫn đường, giám sát đường không hiện đại;  dịch vụ kiểm tra hiệu chuẩn theo chuẩn quốc tế. Sản xuất và cung cấp các sản phẩm công nghiệp hàng không trên các lĩnh vực đảm bảo hoạt động bay, cảng hàng không sân bay và dịch vụ chuyên ngành hàng không.