23:46 22/02/2009

SFC trả cổ tức 10% và thưởng cổ phiếu

N.Anh

SFC sẽ phát hành 340.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ 10%/mệnh giá

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SFC kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SFC kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Sàn Tp.HCM thông báo, 26/2/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 2/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng và chi trả cổ tức đợt 2/2008 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (SFC-HOSE).

Theo đó, SFC sẽ phát hành 340.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ 10% tính trên mệnh giá - cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, SFC sẽ phát hành 850.000 cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện 4:1 - cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu cũ sẽ được thưởng 1 cổ phiếu mới.

Trong khi đó, từ 11/3/2009 - 20/3/2009, SFC sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chi trả cổ tức đợt 3/2008 bằng cổ phiếu; phát hành tăng vốn điều lệ lên 81 tỷ và chuyển nhượng dự án 143-145 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Dự kiến ngày 18/4/2009, SFC sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 tại Khách sạn Thắng Lợi (Victory) số 14 Võ Văn Tần, quận 3 - Tp.HCM.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn .

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SFC vào những ngày 27/2 và 2 và 3/3/2009.