09:41 15/05/2008

SGC trả cổ tức bằng cổ phiếu

H.Vũ

SCG sẽ phát hành thêm 572.418 cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện 14%/mệnh giá

Ngày 13/5, sàn Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2/2007 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã chứng khoán: SGC-HOSE).

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 28/5/2008 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5/2008. Tổng số lượng cổ phiếu mà SGC sẽ phát hành là 572.418 cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện: 14%/mệnh giá (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì nhận được 14 cổ phiếu phát hành thêm).

Số lượng cổ phiếu trả cổ tức được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ dưới 1 sẽ được công ty chi trả bằng tiền theo mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu).

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu được nhận từ việc trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian dự kiến giao dịch và trả tiền cổ phiếu lẻ: ngày 18/7/2008.