18:44 16/06/2010

SGH trả cổ tức 20% bằng tiền

Hà Anh

Ngày 15/7, SGH sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phiếu (2.000 đồng/cổ phiếu)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 24/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (mã SGH-HNX).

Theo đó, ngày 15/7, SGH sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại Phòng kế toán (lầu 4) công ty - số 41-47 đường Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.