23:11 24/11/2016

SHB 4 năm liền được HNX vinh danh

Thúy Anh

SHB là một trong 2 ngân hàng niêm yết thuộc “Top 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX 2016”

Đại diện SHB nhận chứng nhận Top 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX 2016.<br>
Đại diện SHB nhận chứng nhận Top 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX 2016.<br>
Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vinh danh về sự minh bạch, tại hội nghị doanh nghiệp thường niên 2016 và bàn kế hoạch năm 2017.

Tại hội nghị vừa qua, HNX đã công bố kết quả chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX năm 2015-2016 đồng thời vinh danh các doanh nghiệp niêm yết minh bạch nhất HNX.

Theo đó, SHB vinh dự là một trong 2 ngân hàng niêm yết được tôn vinh trong “Top 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX 2016”. Đây là năm thứ 4 liên tiếp SHB được vinh danh ở hạng mục giải thưởng này.

Chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch 2015 - 2016 đã đánh giá 344 doanh nghiệp niêm yết trên HNX với 5 tiêu chí: quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông, vai trò của các bên liên quan, minh bạch và công bố thông tin, trách nhiệm của hội đồng quản trị.

Tại hội nghị, ông Phạm Hồng Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đã biểu dương các đơn vị được vinh danh là doanh nghiệp minh bạch nhất, các doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch trên HNX đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán, tiếp tục đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn và dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế, góp phần ổn định và phát triển kinh tế vĩ mô.

“Năm 2016 với SHB là năm bản lề của việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển 5 năm (2016-2020). Đặc biệt, đây cũng là giai đoạn quan trọng để hoàn thành mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính mạnh theo tiêu chuẩn quốc tế. Để đạt được điều đó, bên cạnh những nỗ lực không ngừng trong việc phát triển và mở rộng kinh doanh; minh bạch và liêm chính trong mọi hoạt động của ngân hàng luôn là kim chỉ nam hoạt động của SHB”, ông Nguyễn Văn Lê, Tổng giám đốc SHB chia sẻ.

Chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán từ năm 2009, SHB luôn đề cao, chú trọng tính minh bạch, trung thực trong tất cả các hoạt động trên toàn hệ thống, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực quản trị điều hành, công tác quản trị rủi ro, kiểm toán kiểm soát nội bộ, luôn tuân thủ và thực hiện tốt nghĩa vụ công bố thông tin tới cổ đông và nhà đầu tư, đóng góp vào sự minh bạch và phát triển chung trên toàn thị trường.

Việc SHB 4 năm liên tiếp được HNX vinh danh khẳng định uy tín của SHB trên thị trường tài chính ngân hàng, đáp lại sự tin tưởng của cổ đông, khách hàng và đối tác. Minh bạch và liêm chính luôn là nền tảng quan trọng giúp ngân hàng phát triển thịnh vượng, an toàn và bền vững, đem lại lợi ích tối đa cho các cổ đông, khách hàng.

(Nguồn: SHB)